Padongelukkefonds – Vergoeding wat u verdien

Sluit aan by meer as 250 000 mense wat suksesvol geëis het. GEEN WEN, GEEN GELD NIE.

Compensation you deserve

Let us help you get the compensation you deserve. Join over 250 000 people who have successfully claimed. No Win, no Fee.

Eis Nou
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Laat ons U Help.

Wat kan jy Eis?

1

Verlede en toekomstige Verlies aan inkomste of verdienste, ondersteuning vir ‘n afhanklike van ‘n afgestorwe slagoffer.

2

In die geval van liggaamsbeserings kan u skade veroorsaak vir pyn, uffering en onbehoorlike verstand.

3

Vorige en toekomstige hospitaal- en mediese uitgawes. Noodsaaklike begrafnisuitgawes.

Om te eis van die Padongelukkefonds (POF)

Dit is belangrik om te verstaan wat die Padongelukkefonds (POF) is en wie geregtig is om te eis van die POF. Hier volg ‘n lys van gereelde vrae wat ons saamgestel het, wat moontlik die eisproses vir jou kan vergemaklik.

 

Wat is die Padongelukkefonds?

Die doel van die POF is om toepaslike dekking te gee aan alle padverbruikers binne die grense van Suid-Afrika. Die dekking is vir die rehabilitasie van beseerdes na die ongeluk en vir vergoeding vir die mense wat beserings opgedoen het in ‘n motorongeluk.  Die POF dek ook die skuldige van die ongeluk teen finansiële ondergang as gevolg van eise teen hom of haar na die ongeluk.

Die POF is ‘n versekeringskema in Suid-Afrika wat deur die regering bedryf word en is ingestel in Mei 1997.

Read More

Hoekom is die Padongelukkefonds gestig?

Die POF speel ‘n belangrike rol in die groei van die Suid-Afrikaanse ekonomie en dra direk by tot die ekonomie. Die gevolge van ernstige beserings of sterftes as gevolg van padongelukke kan ‘n vernietigende effek op die slagoffers en hulle naasbestaandes hê, wat weer ‘n negatiewe effek op die land se ekonomie het.Dit is as gevolg van die feit dat die padongelukslagoffers grootliks aktief deel is van die privaat- of publieke sektore. Wanneer hulle nie kan werk nie – deeltyds of permanent – het dit ‘n effek op die ekonomie. Dit kan finansiële terugslae of selfs finansiële ondergang tot gevolg hê. Die afsterwe van die broodwinner kan ook die afhanklikes met finansiële probleme laat.In kort is die POF ‘n veiligheidsnet vir padongelukslagoffers, wat verseker dat hulle ‘n sosiale versekeringsdekking sal ontvang, totdat hulle weer in staat is om te kan werk. In die geval van dood word die afhanklikes van die oorledene vergoed vir die verlies van inkomste en ondersteuning.Die POF word befonds deur middel van ‘n heffing op brandstof wat deur alle padverbruikers in Suid-Afrika betaal word. Die heffing is deel van die algemene belasting wat verhaal word deur die regering en word per liter bepaal. Die POF dek alle lede van die gemeenskap wat binne die grense van Suid-Afrika woon, maar dit dek nie motorbestuurders wat aan nalatigheid skuldig is nie.

Het jy ‘n regspan nodig om jou te help met jou eis by die Padongelukkefonds?

Kliek hier om ‘n eis in te dien

 

Watse soort dekking bied die Padongelukkefonds?

Die POF bied twee soorte dekkings:

 • persoonlike versekering dek ernstige beserings, algemene skade of dood as gevolg van ‘n padongeluk;
 • vrywaringsversekering dek oortreders teen regseise indien hulle nie vir die ongeluk verantwoordelik was nie.

Die POF bied dekking vir alle Suid-Afrikaners en buitelanders wat binne die grense van Suid-Afrika bly, werk of vakansie hou.

 

Wie kan eis by die Padongelukkefonds?

‘n Persoon mag slegs eis indien hy/sy nie alleen nalatig was om die ongeluk te veroorsaak nie. Die persoon was byvoorbeeld ‘n slagoffer van ‘n padongeluk wat deur iemand anders veroorsaak is. Die ander persoon kan gedeeltelik of heeltemal vir die ongeluk te blameer wees.

Indien ‘n persoon, wat gedeeltelik vir ‘n ongeluk verantwoordelik is, vergoeding eis, betaal die POF die vergoeding volgens ‘n formule gebaseer op die persentasie skuld wat aan elke betrokke party toegeskryf kan word.

Beide Suid-Afrikaanse inwoners en nie-inwoners mag van die POF eis, indien die ongeluk binne die grense van Suid-Afrika plaasgevind het.

‘n Eiser, jonger as agtien, se ouers of wettige voogde moet sy/haar eis namens hom/haar indien.

Jy mag van die POF eis, indien:

 • jy in ‘n padongeluk beseer is en nie alleen vir die ongeluk verantwoordelik was nie;
 • jy die bestuurder is wat vir die ongeluk verantwoordelik is, maar nie die eienaar van die voertuig is nie en die ongeluk deur die nalatigheid van die eienaar veroorsaak is: byvoorbeeld, onpadwaardige voertuig, verslete bande of verslete remskoene;
 • jy ‘n afhanklike is van die slagoffer wat in die padongeluk gesterf het;
 • jy beserings opgedoen het in ‘n padongeluk terwyl jy die bestuurder, passasier of ‘n voetganger was;
 • die ongeluk nie jou skuld was nie;
 • jy ‘n afhanklike van die broodwinner is, en die ongeluk nie die broodwinner se skuld was nie;
 • jy die ouer of wettige voog van ‘n minderjarige is, wat ernstig beseer is;
 • jy ‘n familielid of werkgewer van die padongelukslagoffer is, wat gesterf het as gevolg van die ongeluk en verantwoordelik vir die begrafniskostes is.

 

Wie mag nie van die Padongelukkefonds eis nie?

Jy mag nie van die POF eis nie, indien:

 • jy die bestuurder van die voertuig was en jy alleen vir die ongeluk verantwoordelik was (totale nalatigheid);
 • jy geen beserings of geen ernstige beserings in die padongeluk opgedoen het nie;
 • jy die enigste persoon in die padongeluk was en niemand anders is beseer of het gesterf as gevolg van nalatigheid nie;
 • die padongelukslagoffer, wat gesterf het in die ongeluk, geen afhanklikes gehad het nie;
 • daar slegs skade aan die voertuig of persoonlike eiendom was, byvoorbeeld ‘n muur wat beskadig is, goedere in ‘n afleweringsvoertuig, huishoudelike toeteldiere of lewende hawe (vee).

 

Wie eis gewoonlik van die Padongelukkefonds?

 • bestuurders
 • passasiers
 • voetgangers
 • toeskouers
 • fietsryers
 • motorfietsryers

 

Claims.co.za vir ‘n toegewyde prokureur om jou te help met jou eis teen die Padongelukkefonds. Begin die proses en kry die vergoeding wat jy verdien. Geen wen, geen fooi.

Kliek hier om jou eis in te dien

 

Waarvoor kan jy eis by die Padongelukkefonds?

Jy kan vir die volgende by die POF eis:

 • mediese uitgawes vir beserings wat ‘n direkte gevolg van ‘n padongeluk is;
 • begrafnisuitgawes vir padongelukslagoffers wat gesterf het;
 • algemene skadevergoeding vir pyn en lyding waar ‘n besering as ernstig geag word, verlies van ‘n ongebore baba, ernstige verminking of skending wat emosionele skade veroorsaak of verlies van liggaamlike funksies;
 • verlies van inkomste indien die persoon tydelik of permanent nie in staat is om te werk nie;
 • verlies van finansiële onderhoud indien die broodwinner gesterf het in die ongeluk.

Jy kan ongelukkig nie van die POF eis vir skade aan jou voertuig nie. As jy nie self versekering vir jou voertuig het nie, kan jy by die bestuurder van die ander motor eis vir die skade aan jou motor, mits hy verantwoordelik is vir die ongeluk.

 

Hoe evalueer die Padongelukkefonds my eis?

Faktore wat inaggeneem word:

 • hoe ernstig die besering is, is die sleutelfaktor hoeveel die POF slagoffers en hulle afhanklikes sal vergoed. In besonder, of die besering ernstig genoeg is om op die langtermyn ‘n impak te hê op ‘n persoon se werksvermoë en om ‘n inkomste huidiglik en in die toekoms te verdien;
 • die ouderdom van die padongelukslagoffer: of hulle jonk genoeg is om vinnig en ten volle van hulle beserings te herstel;
 • of ‘n persoon deur ander versekering gedek is, soos byvoorbeeld ongeskiktheidsdekking of lewensversekering.

 

Wat word as ‘n ernstige besering beskou?

Die POF het streng kriteria waarvolgens hulle werk om te bepaal of ‘n besering kwalifiseer as ‘n “ernstige” besering. Die kriteria is gebaseer op die riglyne van die “American Medical Association’s (AMA) Guide to the Evaluation of Permanent Impairment, Sixth Edition.”

Die assesering van ‘n besering neem die “Whole Person Impairment’ (WPI)” in ag, wat as ‘n persentasie uitgedruk word. Die huidige “WPI” drempel is 30%. Die assesering van beserings moet gedoen word deur ‘n mediese spesialis, wat die vereiste “AMA” kwalifikasie het.

Voorbeelde van beserings wat aan die 30% beseringsdrempel voldoen, sluit die volgende in: paraplegie, permanente breinskade en amputasie. ‘n Padongelukslagoffer en sy/haar afhanklikes mag geregtig wees om vergoeding te eis vir algemene skade, selfs as die 30% ongeskiktheidsdrempel nie bereik word nie, wanneer daar liggaamlike, emosionele en verstandelike lyding bewys kan word.

As die ongeluk minder as 30% van ‘n persoon se liggaamsfunksie aangetas het, word ‘n besering slegs as ernstig beskou as dit die volgende veroorsaak:

 • ernstige langtermynskade of verlies van liggaamsfunksie;
 • ernstige en permanente skending;
 • ernstige verstandelike- of gedragsprobleme;
 • verlies van ‘n fetus.

Die POF sal slegs as die eiser se besering ernstig is, die kostes van die mediese ondersoek betaal.

 

Watter beserings word nie gedek deur die Padongelukkefonds nie?

Beserings wat nie as ernstig beskou word nie en daarom nie deur die POF gedek word nie:

 • kneusplekke en verstuitings
 • oppervlakkige snye en skrape
 • geskeurde ligamente
 • sweepslag besering (gewoonlik van die nek)
 • verlies van vingers en tone

 

Hoe eis ek van die Padongelukkefonds?

As jy kwalifiseer om ‘n eis in te dien by die POF vir ‘n ernstige besering wat opgedoen is as gevolg van ‘n padongeluk, wat nie uitsluitlik jou fout was nie of die fout was van ‘n oorlede slagoffer van ‘n ongeluk, moet jy die volgende proses volg:

Versamel alle bewyse en kry die nodige verslae

Dit is belangrik om soveel as moontlik bewyse saam met jou eis in te dien by die POF. Dit sluit in: beskrywing van die ongeluk, verklarings van al die getuies, mediese en hospitaalverslae, polisie verslae en ook die polisie saaknommer van die padongeluk. Sowel as belastingfakture, bankstate en enige ander dokumente wat die kostes kan bevestig wat aangegaan is. As jy nie by jou volle bewussyn was na die ongeluk nie, of selfs onbekwaamd was, moet jy genoeg verklarings van getuies kry om al die inligting te verskaf. Besoek die POF se webtuiste om die inligting te kry van watter dokumente nodig is vir jou eis of kontak ons regspan en hulle sal jou adviseur van wat nodig is vir jou eis.

Gaan vir ‘n assessering by ‘n gekwalifiseerder dokter

Die POF mag jou vra om vir mediese ondersoeke te gaan. Die dokter moet bevestig dat jou besering/s ernstig genoeg is om in aanmerking te kom vir vergoeding van die POF vir algemene skade. Die dokter moet vir jou ‘n Ernstige Besering Assesering Verslag (“Serious Injury Assessment Report”) gee wat jou eis vir algemene skade kan ondersteun.

Kry professionele regsverteenwoordiging

Jy mag ‘n eis direk indien by die POF, maar ons stel voor dat jy ons regspan nader, waar een van ons gekwalifiseerde prokureurs jou kan bystaan deur die proses. Hulle spesialiseer in padongelukeise. Dit is ‘n ingewikkelde, lang en uitgerekte proses. Jy het ‘n beter kans op sukses met jou eis as jy van ‘n prokureur gebruik maak, wat kennis en ondervinding het in die veld.

Registreer jou eis by die Padongelukkefonds

Indien jy van ons profesionele regsverteenwoordiger gebruik maak, sal jou prokureur die eis namens jou registreer, nadat hulle al die nodige dokumente van jou af ontvang het. As jy dit self gaan registreer kan jy al die vorms wat benodig word vir jou eis, gaan aflaai van die POF se webtuiste.

Die POF moet die saak ondersoek

Wanneer die eis geregistreer is op die POF sisteem, moet daar bepaal word of die eis geldig is of nie. Met ander woorde: was daar werklik ‘n padongeluk of nie? Voldoen die saak aan al die wetsvereistes?  Jy sal in kennis gestel word indien daar nog verslae of inligting benodig word vir jou eis. Die POF het 120 dae om die ondersoek af te handel, maar dit kan soms langer vat.

Die wagtydperk

Omdat die POF ‘n tekort het aan fondse kan jy nie ‘n onmiddelike uitbetaling verwag nie.  Jou prokureur wat jou bystaan in die proses, kan die POF dagvaar as hulle onredelik lank vat om die eis te ondersoek of as hulle jou eis nie goedkeur nie. As die eis in die hof voortgesit word, word ‘n verhoordatum vasgestel. Hierdie kan ‘n tydsame proses wees en kan ‘n paar maande, selfs jare neem om dit af te handel.

Uitbetaling van die skikkingsooreenkoms

As alles goed verloop sal jy ‘n uitbetaling van die POF ontvang nadat jou eis ondersoek is en ‘n skikkingsbedrag ooreengekom is. Die POF sal dikwels vir die eiser vra om te skik buite die hof vir ‘n persentasie van die bedrag wat hulle eintlik moet ontvang. Dit is ‘n opsie vir iemand wat vinnig uitbetaal wil word, maar dit is beter om te wag om die volle bedrag te ontvang wat jou toekom.

 

Het ek ‘n prokureur nodig om van die Padongelukkefonds te eis?

Jy mag direk van die POF eis, die POF verkies dit ook so. Die POF het inligtingsbeamptes by al die takke om mense gratis te help wat ‘n eis wil indien. Maar dit is ‘n ingewikkelde proses en baie eise word nie deur die POF goedgekeur nie. Om hierdie rede sal meeste mense die eis registreer met die hulp van ‘n prokureursfirma wat spesialiseer in padongelukeise.

Of jy self die eis indien, en of jy dit doen met die hulp van ‘n prokureur doen, moet die volgende stappe gevolg word:

 

Stap 1: Samestelling van die nodige dokumente

 1. volle beskrywing en foto’s van die ongeluk
 2. die polisie saaknommer van die ongeluk en die polisie se verslag
 3. mediese- en hospitaalverslae
 4. verklarings van alle getuies en hulle weergawes van die ongeluk

 

Stap 2: Voltooi die voorgeskrewe vorms

‘n Eis word ingedien deur gebruik te maak van Vorm 1. Hierdie vorm verskaf die POF van die nodige inligting van die eiser, die voertuie betrokke in die ongeluk, al die partye betrokke in die padongeluk, die datum en plek van die ongeluk en die bedrag wat geëis word. Die mediese verslag van die dokter, wat die ongelukslagoffer behandel het, moet saam met die vorm ingehandig word, sowel as die mediese rekord.

Vorm 3 moet deur die bestuurders van die voertuie ingevul word, wat al die besonderhede van die botsing en die getuies aandui. Die besonderhede van die ongeluk moet op afsonderlike vorms ingehandig word deur alle bestuurders.

Alle nodige vorms wat ingedien moet word kan afgelaai word aan die onderkant van hierdie bladsy.

 

Stap 3: Indiening van die dokumente

Sodra jy al die nodige dokumente bymekaar gemaak het om jou eis te ondersteun, kan jy dit inhandig by die POF. Alle vorms en dokumente wat ingehandig word, moet oorspronklik wees. Jy kan dit nie faks of per e-pos stuur nie. Maak seker dat die POF wel jou dokumente ontvang het.

Die eis sal ondersoek word sodra die POF al die nodige inligting ontvang het. Daar sal dan besluit word of die saak meriete het. Die meriete van die saak word bepaal deur te kyk na die graad van skuld en nalatigheid wat aan die bestuurders van die voertuie en die eiser toegeskryf kan word.  Die bedrag van die eis word dan deur die POF bepaal. Om die waarde van die eis meer noukeurig te bepaal, kan die POF vir addisionele dokumente en inligting vra.

Indien jou eis suksesvol was, sal jy mettertyd deur die POF uitbetaal word. Die proses behoort ‘n paar maande te vat, maar afhangende van die huidige toestand van die POF kan dit 3 tot 5 jaar vat. Die POF kan ook besluit om nie jou eis te betaal as jy nie jou volle samewerking gee tydens die ondersoek nie.

 

Is daar ‘n tydsbeperking om te eis van die Padongelukkefonds?

As die identiteit van die bestuurder wat die ongeluk veroorsaak het bekend is, moet jy die eis binne drie (3) jaar vanaf die datum van die ongeluk, indien.

As die identiteit van die bestuurder wat die ongeluk veroorsaak het nie bekend is nie, byvoorbeeld ‘n tref-en-trap ongeluk, moet jy die eis binne twee (2) jaar vanaf die datum van die ongeluk, indien.

Dit beteken nie dat die bestuurder geïdentifiseer is as net die volgende verskaf word nie:

 • voertuigregistrasienommer
 • volle naam en van

 

Hoe lank vat die Padongelukkefonds om uit te betaal?

Hoe gouer jy ‘n eis by die POF indien, hoe gouer kan die eis ondersoek word en tot skikking kom, sou dit toegeken word. Daar is ‘n groot agterstand van sake op die oomblik by die POF met die eise. Dit kan drie tot vyf jaar neem om ‘n uitbetaling te ontvang.

 

Is ek verseker van ‘n uitbetaling van die Padongelukkefonds as ek kwalifiseer om te eis?

Na regte, ja. Jou eis moet suksesvol wees as jy aan die kriteria van die POF voldoen. Alhoewel die POF sukkel om hulle finansiële verpligtinge na te kom, omdat hulle nie fondse tot hulle beskikking het nie. Eisers wag vir ‘n hele paar jaar voor hulle vergoeding ontvang, omdat die uitbetalings agterstallig is.

Die rede vir die agterstallige skikkings is dat die geld wat by wyse van die brandstofheffing ingesamel word, nie genoeg is vir die hoeveelheid eise wat elke maand uitbetaal moet word nie.

Padongelukslagoffers wat eis vir groot bedrae moet langer wag as slagoffers wat eis vir R100 000 en minder, omdat laasgenoemdes se eise eerste uitbetaal word.

 

Hoeveel betaal die Padongelukkefonds aan die eisers?

Die bedrag wat die POF uitbetaal, word bepaal deur hoeveel skuld jy as die bestuurder van die voertuig gehad het aan die oorsaak van die ongeluk. Die POF werk dit as ‘n persentasie uit, met ander woorde: as jy net vir ‘n klein gedeelte vir die ongeluk verantwoordelik was, kan die POF na die ondersoek besluit dat jy 20% van die skuld moet betaal en die ander bestuurder 80% van die skuld moet betaal. Die POF oorweeg ook die kort- en langtermyn gevolge van jou beserings, wat bepaal word deur ‘n geskikte en gekwalifiseerde mediese praktisyn.

Die bedrag vir verlies van inkomste en verlies van huidige en toekomstige ondersteuning is beperk sedert Augustus 2008 en word aangepas by die inflasiekoers.

Die POF betaal vir die begrafnisuitgawes van die padongelukslagoffers wat gesterf het. As die oorledene die broodwinner was, is sy/haar afhanklikes geregtig om ‘n eis in te dien vir verlies van ondersteuning.

Die POF betaal slegs uit vir algemene skade as die besering ernstig geag word. Mediese onkoste word volgens die voorgeskrewe mediese fonds tariewe betaal.

 

Hoe word die eiser deur die Padongelukkefonds betaal?

In 2008 is daar limiete geplaas op die bedrae wat uitbetaal kan word aan die eiser en die fonds sluit sekere katergorieë van die die eise uit. Uitbetalings vir ernstige beserings is nog van toepassing. Sodra die POF bepaal het hoeveel die vergoeding moet wees, betaal hulle die bedrag direk in jou bankrekening in.

Wanneer die POF jou eis goedgekeur het en op ‘n vergoedingsbedrag besluit het, word ‘n ontslagvorm uitgereik met ‘n staat en die bedrag waarop besluit is. Die betaling word gemaak sodra die vorm geteken en ingehandig is.

Jy moet ‘n brief van die bank by die POF inhandig wat jou bankbesonderhede bevestig en as bewys dat jy wel ‘n rekening by die betrokke bank het.

As jy nie ‘n bankrekening het nie, moet jy ‘n brief inhandig wat die POF magtiging gee om die betaling in ‘n derde party se rekening in te betaal. ‘n Brief van die bank moet saam met die magtigingsbrief ingehandig word wat die derde party se bankbesonderhede en bankrekening bevestig.

As jy die eis met die hulp van ‘n prokureursfirma ingedien het, sal die betaling aan hulle gemaak word. Hulle sal dan hulle fooie van die bedrag aftrek en die balans in jou rekening inbetaal.

 

Hoe kyk ek wat die stand van sake is in verband met my eis by die Padongelukkefonds?

As jy gebruik maak van ‘n regsfirma wat daarin spesialiseer om te eis van die POF, sal jou prokureur die saak dophou en jou op hoogte hou deur middel van ‘n vorderingsverslag. As jou eis afgekeur is, of as dit te lank vat om ondersoek te word, kan jou prokureur ‘n dagvaardiging uitreik, wat die POF in kennis stel dat die eis in hof verder gevoer sal word.

As jy die eis persoonlik ingedien het, kan jy ‘n POF konsultant kontak om te kyk hoe ver die proses ten opsigte van jou eis is. Jy moet jou ID nommer aan die konsultant verskaf, sodat hulle al die besonderhede op die POF-sisteem kan sien.

 

Kan die bestuurder wat die ongeluk veroorsaak het van die Padongelukkefonds eis?

Die bestuurder wat alleenlik die ongeluk veroorsaak het kan nie van die POF eis nie. Die enigste uitsondering wat daar is, is as die persoon wat bestuur het iemand anders se voertuig bestuur het en die ongeluk was as gevolg van die eienaar se nalatigheid. Byvoorbeeld: meganiese foute. In so ‘n geval is die bestuuder nie alleenlik verantwoordelik vir die ongeluk nie, omdat die eienaar van die voertuig nie sy voertuig in stand gehou het nie.

Een element van die POF se missie is om die skuldige/oortreder te vrywaar van aanspreeklikheid. Die bestuurder wat die ongeluk veroorsaak het, MAAR wat nie skuldig is aan nalatigheid nie, mag nogsteeds gedek word deur die POF as hy/sy gedagvaar word deur ‘n padongelukslagoffer, of sy/haar afhanklikes. Dit beskerm enigiemand teen finansiële ondergang waar hulle nie alleenlik skuldig is vir die ongeluk nie.

 

Kan ek eis vir ‘n tref-en-trap ongeluk?

Wanneer ‘n eis by die POF geregistreer word, moet die identiteit van die bestuurder of die eienaar van die voertuig as ‘n reël ook verskaf word. In die geval van ‘n tref-en-trap ongeluk is die identiteit nie bekend nie, maar jy is nogsteeds geregtig op vergoeding vir algemene skade.

As die besonderhede van die oortreder onbekend is en nie geïdentifiseer is nie, dan moet jy net onthou dat die tydsbeperking om die eis in te dien van 3 jaar verminder na 2 jaar vanaf die datum van die ongeluk.

 

Watter inligting moet ek insamel van die ongelukstoneel?

Dit is belangrik om so veel as moontlik inligting en foto’s by die ongelukstoneel te versamel, want sodra die ongelukstoneel skoongemaak is, is dit moeilik om verdere inligting te kry. Vir ‘n tref-en-trap ongeluk moet jy soveel as moontlik inligting bymekaar maak van getuies en die nood-reaksie span. Kry ook die getuies en nood-reaksie span se kontakbesonderhede.

Belangrike inligting wat benodig word vir ‘n padongeluk:

 • volle name, vanne en kontakbesonderhede van alle betrokke voertuigbestuurders
 • volle name, vanne en kontakbesonderhede van alle passasiers
 • volle name, vanne en kontakbesonderhede van alle getuies
 • adresse (woonadresse, posadresse of werkadresse)
 • identiteitsnommers
 • voertuigregistrasienommers
 • name en kontakbesonderhede van polisie- en verkeerspolisiebeamptes op die toneel, sodat jy weet watter polisiestasie ondersoek die ongeluk
 • indien moontlik: die ambulans-besonderhede
 • foto’s van die ongelukstoneel (voertuie en posisies van die voertuie) – selfs ‘n skets waarop belangrike punte aangedui word – indien moontlik
 • skade aan die voertuig
 • fisiese adres waar die ongeluk gebeur het
 • datum en tyd van die ongeluk
 • foto’s van jou beserings vir latere bewyse

 

Kan ek ‘n eis indien vir ‘n minderjarige?

As die minderjarige 18 jaar en jonger is, kan die ouer of wettige voog ‘n eis namens die minderjarige indien. Die persoon verantwoordelik vir die minderjarige het 3 jaar om die eis in te dien as die skuldige geïdentifeer is.

As die skuldige nie geïdentifiseer is nie, het die ouer of wettige voog 2 jaar van die datum van die ongeluk om die eis namens die minderjarige in te dien.

Sodra die minderjarige 18 word, het hy/sy ‘n tydperk van 3 jaar om die eis te registreer solank die skuldige geïdentifiseer is. As die skuldige nie geïdentifiseerd is nie dan is die voorgeskrewe 2 jaar van toepassing, soos hierbo genoem. As die skuldige nie geïdentifiseer kan word nie is dit die verantwoordelikheid van die ouer/wettige voog om die eis in te dien, omdat jy nie kan wag totdat jy 18 word om ‘n eis in te dien, as die skuldige nie geïdentifiseer kan word nie.

 

Claims.co.za vir ‘n toegewyde prokureur wat spesialiseer in Padongelukkefonds eise

Ondervinding van 25 jaar en meer as 25 000 suksesvolle eise

Ons kan jou help om die vergoeding te kry wat jou toekom

 

Kliek hier om ‘n eis te registreer by ‘n POF prokureur

DERDE PARTY EIS VORM
DERDE PARTY EIS VORM
ERNSTIGE BESERINGSVERSLAG
ERNSTIGE BESERINGSVERSLAG
ONGELUK VERSLAG
ONGELUK VERSLAG
BEGRAFNIS EIS
BEGRAFNIS EIS

Table of Contents